Expand this Topic clickable element to expand a topic
OSA Publishing

Newest Articles View All

Ferroelectric liquid crystals for fast switchable circular Dammann grating [Invited]

Qi Guo, Tian Liu, Xiaoqian Wang, Zhigang Zheng, Aleksey Kudreyko, Huijie Zhao, V. Chigrinov, and Hoi-Sing Kwok
Chin. Opt. Lett. 18(8), 080002- (2020)  View: PDF

Rectangular dielectric metagrating for high-efficiency diffraction with large-angle deflection

Weiyi Shi, Weimin Deng, Weinan Liu, Zepeng Zhuang, Zhibin Fan, and Jianwen Dong
Chin. Opt. Lett. 18(7), 073601- (2020)  View: PDF

THz generation from water wedge excited by dual-color pulse

Min Li, Zhenyu Li, Junyi Nan, Yu Xia, Mingyang He, Feng Wang, Wenhui Lu, Shuai Yuan, and Heping Zeng
Chin. Opt. Lett. 18(7), 073201- (2020)  View: PDF

Ultra-high resolution microwave photonic radar with post-bandwidth synthesis

Cong Ma, Hao Chen, Xingwei Ye, Xiangchuan Wang, and Shilong Pan
Chin. Opt. Lett. 18(7), 072501- (2020)  View: PDF

Effective medium theory of checkboard structures in the long-wavelength limit

Zhanlei Hao, Yawen Zhuang, Ying Chen, Yineng Liu, and Huanyang Chen
Chin. Opt. Lett. 18(7), 072401- (2020)  View: PDF

Select as filters


    Select Topics Cancel
    © Copyright 2020 | The Optical Society. All Rights Reserved